Sprogudvikling er den vigtige og – for mennesker – unikke proces, hvor barnet udvikler sit sprog i samspil med sine omgivelser.

Sprog er endvidere tæt knyttet til personer og følelser samt til genstande der eksisterer i barnets verden.

Sproget er fundament for barnets tænkning, læring, læsning og skrivning. Sproget bidrager også til at barnet får viden om sig selv, fordi barnet fortæller om sig selv.

Spædbørn er meget opmærksomme på sproglyde og det helt tidlige samspil er meget vigtig for udviklingen af sprog.

Barnets aktive sprog består af de lyde, ord og sætninger, barnet producerer , men også i høj grad af barnets kompetencer til at indgå i dialog med omgivelserne; at tale efter tur, holde øjenkontakt etc.

For at kunne udvikle sprog skal barnet kunne forstå det, der bliver sagt – dette kan bl.a. hæmmes af at barnet ikke kan høre – eller har nedsat hørelse (se ”hørelsen”).

Selvom barnet kan høre, kan det have svært ved at forstå betydningen af alle ord og begreber, af sætninger og af tonefald og mimik.

Barnet forstår mange ord, før det selv anvender ordene.

SPROGLIGE FASER:

Alle børn gennemløber bestemte sproglige faser, men der er store individuelle forskelle på, hvor hurtigt dette sker.

Det 0-3-årige barn udvikler typisk sit sprog sådan:

0-10 uger

Beroliges ved stemme

Reagerer på støj, lyd, vender hovedet

Lytter

Laver ”små” lyde

Besvarer smil

6-12 mdr.

Opmærksomhed på de voksnes signaler og kropssprog

Pludrer – begyndende med brummen og pib, senere i stavelser

Reagerer på sit navn

Begynder at kunne dele fælles opmærksomhed

Forstår de første sproglige opfordringer

Barnet forstår mellem 10-20 ord

Første meningsfyldte stavelser

1-1½ år:

Mellem 15-18 mdr. høres de første ord

Ved 18 mdr. forstår barnet ca. 100 ord.

Kan bruge varieret tonefald (f.eks. spørgende…)

1½ - 2 år

Begynder at danne små sætninger på 2-3 ord.

Navneord (mor, far, mad, bil) og udsagnsord (løber, hopper, synge

Ordforrådet stiger: 120-200 ord

Kender ca. 10 legemsdele

første spørgeperiode: “hvad er det?”

2-3 år

Hurtigt stigende ordforråd

Kan gentage 4 stavelser – kat-ten spi-ser

Begynder at kombinere 3 eller flere ord

Begynder at bøje i ental og flertal (bil – biler)

Tillægsord (stor, lille, sur, pæn) og farver

Forstår enkel handling i f.eks. en bog

Stedord: mig, jeg, du

Forholdsord: over, under, foran, bagved

Begynder at kunne tale om personer og ting, der ikke er til stede

Læs mere her om:

  • Udtalen
  • Hørelsen
  • Stammen