Den tidlige ungdom - eller puberteten.

Hvornår starter ungdomsperioden eller puberteten - og hvornår slutter den? Svaret herpå er, at det ikke er muligt at give et entydigt svar på dette spørgsmål.

Fælles for alle er dog, at puberteten kan betragtes som indgangen til ungdomsperioden, og at den er kendetegnet ved en vækstspurt i højde og vægt. Hvornår denne vækstspurt sætter ind, kan imidlertid variere meget. Den kan hos både piger og drenge starte så tidligt som i 10 års alderen og så sent som 15 -16 års alderen. Ofte er pigerne dog et par år forud for drengene, men også her er der store individuelle forskelle.