Den fysiske vækst og modning er af flere grunde vigtig for forståelsen af unge i puberteten, fordi de kropslige forandringer og nye kropsoplevelser, der følger med kønsmodningen, uundgåeligt påvirker unges selvoplevelse og identitet. De unge kan på samme tid være både stolte og usikre i forhold til at agere i den ny ”livsfase”. Stolte, fordi man ser voksen ud, men usikre, fordi man skal vænne sig til en ”ny” krop. Især kan unge, hvis udvikling forløber meget hurtigt eller usædvanligt langsomt, få vanskeligheder både med selvoplevelsen og i forhold til kammerater (mobning, drillerier, misforståelser).

Man må endvidere formode, at de hormonelle forandringer, der ligger bag ved og styrer den fysiske udvikling i puberteten, også påvirker de unges følelsesmæssige tilstand. Dette vil mange forældre uden tvivl nikke genkendende til!