Er du usikker på, om dit barn mangler færdigheder motorisk, så er det først og fremmest vigtigt at du ser på, om dit barn kan lide at bevæge sig og eksperimentere med sin krop.

Det er vigtigt at se på barnets hverdag. Hjælper I barnet for meget ved f.eks. af - og påklædning eller andet, køres der meget bil, ser dit barn/I meget fjernsyn, kommer I ud at gå, cykle, spille bold, svømme eller løbe?? Og hvordan er hverdagen i børnehaven? Er der motoriske udfoldelser og deltager dit barn?

Ingen børn kan blive dygtige til at bruge deres krop, uden at øve sig og heller ikke uden at der skabes plads til det i hverdagen.

Hvis dit barn ikke bevæger sig så meget og ikke er fysisk aktiv, prøv da at sætte fokus på det fysiske i en periode. Giv dit barn små opgaver, opsøg legepladser, gå på line, på streger, eller gå ud med en bold. Løb om kap, lav små konkurrencer eller hvad du kan finde på. Vigtigst er at I er sammen om at bruge kroppen, at den voksne opmuntrer og roser og sidst men ikke mindst: det skal være sjovt.

Er du fortsat i tvivl, tag da en snak med børnehaven og hør dem om hvordan de opfatter situationen. Du kan evt. kontakt fysioterapeuterne på PPR for yderligere vejledning og en vurdering.