I denne periode øger barnet sine evner til at samarbejde, lege og håndtere sociale spilleregler. Barnet føler glæde ved at deltage og være en del af fællesskabet.

Barnet begynder så småt at få venner og kammerater, og regler diskuteres ivrigt. Nogle gange holdes en tredje udenfor, og må ikke være med.

Tal til dit barn om ting du og barnet er optaget af. Fælles oplevelser er baggrund for at tale og gøre ting sammen. Giv ros og anerkendelse for det barnet kan.

Den voksnes rolle at lære barnet at respektere andre ved at sætte ord på egne følelser og vise omsorg for andre, men også at tage barnet ved hånden, når det har svært ved at træde ind i legen.