Ved skolealderens begyndelse ses en ny form for selvstændighed hos barnet.

Barnet bliver bedre til at regulere sig selv og tænke og handle selvstændigt.

Barnet klarer selv mange af hverdagens aktiviteter og opgaver og er i stand til selv at færdes i lokalområdet. Barnet forstår nu, hvad en opgave går ud på og kan selv går i gang med at overveje, hvordan den løses og kan også bagefter vurdere, om det er tilfreds med løsningen af opgaven. Men nogle børn mangler selvtillid og har en negativ selvopfattelse, der kan påvirke deres evne til at forsøge at løse opgaver selvstændigt. Andre børn kan blive så kritiske, at de aldrig er tilfredse med egne præstationer. I begge situationer er det vigtigt at barnet får hjælp, for at det ikke skal miste selvtillid lysten til at lære.

Hvis man som forældre oplever, at ens barn har det svært med hensyn til at tro på sig selv, kan det være en god idé at snakke med skolen, der eventuelt kan kontakte Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Man kan også som forældre selv henvende sig direkte til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.