Den sociale udvikling på mellemtrinnet bygger på nogle af de kompetencer, som barnet har tilegnet sig gennem opvæksten:

Indlevelse i andre

Tilpasning til gruppen

Evne til at udtrykke sig for sig selv overfor andre

Evne til at være initiativtager

På mellemtrinnet begynder barnet i højere grad at leve et liv uden for hjemmet: i skolen, i fritids-institutioner eller aktiviteter eller sammen med kammerater. De tætte bånd til forældrene begynder at blive løsnet og barnet orienterer sig mere mod kammeraterne, der nu også får en opdragende funktion, der på mange måder ligner forældrenes, men ofte er mere effektiv. Barnets selvstændighedsudvikling er i fuld gang, men kan hæmmes, hvis barnet mangler selvtillid.