Banner_skak_stor

Kontakt

Greve Familiecenter
Hundige Alle 11
2670 Greve
Tlf.43 97 34 50
Send digital post

Her kan du læse om Greve Familiecenters tilbud

Hos Greve Familiecenter har vi forskellige tilbud. Vi støtter jer i de problemstillinger, I som familie ønsker at arbejde med.

Sammen med jer beslutter vi, om det skal være:

  • Samtaler (parsamtaler, forældresamtaler, individuelle samtaler, familiesamtaler, som enten foregår i familiecenteret eller hjemme hos jer)
  • Familieaktiviteter
  • Marte Meo forløb
  • Samarbejdsmøder (hvor vi for eksempel sammen med jer mødes med jeres barns lærer eller pædagog)
  • Netværksmøder, hvor de vigtigste personer i jeres og jeres barns netværk deltager

Følgende gruppeaktiviteter skal man være tilknyttet Greve Familiecenter med sin familie for at kunne deltage i:

  • Flerfamiliegruppe for familier med børn mellem ca. 5-10 år
  • En Mindfulness gruppe for kvinder udsat for stress
  • Skilsmissegrupper for børn hos Greve Familiecenter
  • COS - tryghedscirklen, et forældreuddannelsesprogram for forældre med børn fra 0-5 år

Nogle familier vælger at bruge flere af tilbuddene, andre benytter kun et enkelt. Vi har mange erfaringer med hvilke typer tilbud, der virker godt i forhold til forskellige problemstillinger, men respekterer altid familiernes ønsker.

Almindeligvis begynder et forløb med, at I sammen med en af personalet laver en handleplan, hvor der står, hvad det er for mål, I vil arbejde med.

Er I henvist til os af en familierådgiver, deltager familierådgiveren som regel i det møde, hvor vi laver handleplanen.

Om familieaktiviteter og Marte Meo
I mange sammenhænge, hvor familier kommer med små børn, tilrettelægger vi familieaktiviteter, hvor familierne kan øve sig på det der er svært derhjemme.

Er målet for eksempel at støtte børnene til at "høre efter", kan der laves aktiviteter, hvor forældrene skal lede og vejlede deres børn i at gøre noget bestemt.

Det kunne være at støtte barnet i at følge reglerne i et spil, at lave lektier, begå sig i køkkenet, tage overtøj på.

Hensigten er, at få aktiviteterne til at ligne de situationer fra hverdagen, som er svære.

Forældrene kan vælge at få direkte tilbagemeldinger fra terapeuten, mens aktiviteten står på eller at få aktiviteten optaget på video. Det sidste giver mulighed for, at man bagefter i ro og mag kan se videoklippene og tale om, hvad der sker på dem.

Målet er sammen at få øje på løsninger, som I som forældre kan gå hjem og gøre mere af. Denne metode kaldes Marte Meo (der betyder: ved egen kraft).