- et tilbud til børn i familier med alkohol- og andre former for misbrug

 

 

Børnegruppen er midlertidigt nedlagt.