forside

Kontakt

Projekt Turbo
Strandmarken 45
2690 Karlslunde
Tlf.24 24 44 66 Jimmy S. ____ 20 20 31 19 Britt-Malene S.

Projekt-Turbo er et tilbud til unge fra 14-23 år med særlige behov

Projekt-Turbo modtager unge fra 14-23 år med særlige behov med det formål at skabe et ”skræddersyet” tilbud for den enkelte unge. Der er 18-22 pladser.

Vi er et individuelt tilbud, tilrettelagt ud fra omfang af problemstilling.
Vi møder den unge, hvor den unge er fysisk/psykisk, og vi kan tilbyde kort- som langvarige observationer og pædagogiske udviklingsforløb samt pædagogiske udredningsforløb.

Vi kan tilbyde foranstaltninger med meget lille intervenering – få timer om ugen og op til meget omfattende intervenering, der kan erstatte en egentlig døgnanbringelse.
Vi har til huse i en selvstændig bygning tæt ved offentlige transportmidler, hvor vi arrangerer både individuelle og fælles arrangementer/kurser for de unge.

 

Pædagogisk grundlag/metode

Vi kan støtte den unge i alle livssituationer, og vi tager udgangspunkt i den virkelighed, den unge befinder sig i. Ved indskrivning bliver den unge tilknyttet en (eller to) primærpædagog(er) og vil også kunne indgå vores øvrige tilbud. Relationer mellem ung og voksen er afgørende i den proces, der skal bringe

den unge i positiv udvikling. Vi støtter den unge i at danne sig overblik over eget liv og egen dagligdag og søger efter ressourcer og udviklingsmuligheder hos den enkelte.

Igennem en god relation søger vi at etablere samarbejde med den unge, således at formålene for indskrivning kontinuerligt formuleres i samarbejde med den unge og dennes sagsbehandler.

Vi kan tilbyde familiesamtaler med uddannet familieterapeut, lige som vi kan tilbyde forældrene støttende samtaler. 

Personale

Projekt-Turbo har i alt 6 medarbejdere, som alle har brede erfaringer med målgruppen. Afdelingslederen er familieterapeut, supervisor, misbrugskonsulent og socialpædagog. Derudover er vi 5 medarbejdere, som er socialpædagoger og yderligere en er kommunom, misbrugsterapeut og narrativ terapeut.

Vi arbejder i teams og trækker på hinandens erfaringer. Den enkelte medarbejder er karakteriseret ved en høj grad af personlig autonomi, og for at undgå personliggørelse modtager vi faglig og kollegial supervision.

Vi sikrer at afdelingsleder og kolleger kan indtræde i sagen med kendskab til den enkelte unge i tilfælde af sygdom, ferie og lignende. 

Dagligdag

Vi tager udgangspunkt i den unges livs- og bosituation. Den unge kan være uden bolig, bo hjemme eller i egen bolig.

Vores mangeårige erfaringer bekræfter Turf Böcker Jakobsens teori om, at kombinationen af bonding og bridging gør indsatsen virksom. Bonding forstås som relationsdannelse og bridging som at give den unge handlekompetencer og ansvar i forhold til eget liv.

Pædagogen og den unge aftaler, hvad den enkelte dag skal indeholde. Den unge har døgnkontakt til pædagogen eller institutionen via mobil.

Vi arrangerer temaer, f.eks. sund kost, aktiv fritid, kultur, og formålet hermed er, at pædagogen er i interaktion med den unge, og de unge blandt andet trænes i socialt samvær.

Vi gennemfører fortløbende udviklingssamtaler med den unge. Dette giver

den unge mulighed for at forholde sig til sin egen situation, og ofte oplever den unge, at det faktisk er muligt at skabe en udvikling i en ellers kaotisk hverdag. 

Øvrige tilbud

Vi har gode erfaringer med at have et antal værtsfamilier, som er familier, der stiller bomuligheder til rådighed for den unge, for eksempel et anneks eller lignende og som drager omsorg uden at opdrage. Vi varetager fortsat den pædagogiske opgave. Et af kravene til at blive værtsfamilier er, at familien har ressourcer og overskud samt interesse for unge mennesker. Alle værtsfamilier er godkendte af beliggenhedskommunen.

Vi har også en lejlighed, vi i en overgangsperiode kan tilbyde en ung, som er indskrevet hos os. En del af vores tilbud er tæt opfølgning og botræning. Vi skriver den første status 3 måneder efter den unges indskrivning, og derefter skriver vi status hver 6. måned.