forside

Kontakt

Niels Busk
Strandmarken 55
2690 Karlslunde
Tlf.3066 2994

Turbo er et socialpædagogisk tilbud til udsatte unge 13-18/23 år som en del af Ungeafdelingen.

Målet er at støtte de unge til at udvikle styrker og kompetencer gennem at skabe overblik og udnytte de ressourcer, de har til rådighed personligt og i netværket.

Arbejdet bygger gensidig tillid og løbende afstemning af forventninger.

 

Der arbejdes altid ud fra konkrete, enkle og klare mål så den unge og andre ved, hvornår de er opfyldt.

Elementerne i indsatsen er:

  1. Udviklingsstøtte ud fra en stillet opgave via individuel kontakt, samtaler/aktiviteter.
  2. Social træning via fællesarrangementer, ture, motivation til deltagelse i nærmiljø, skole/arbejde
  3. Støtte til at bo selv via individuel guidning, kurser i madlavning og økonomi/ kontakt til myndigheder etc..

 

Turbo kendetegnes ved at være en professionel indsats, som bygger på de socialpædagogiske kerneområder. Turbo indsatsen er ofte et alternativ til døgnanbringelser, som et supplement til forældrerollen og som rolle model.

Forældrene er altid vigtige samarbejdspartnere.

Indsatsen er beskrevet i standarder. Afklaringsforløb, Udviklingsforløb og Opfølgningsforløb.

De unge kan efter behov komme i kontakt med en medarbejder døgnet rundt. Alle tildeles en tovholder, som har ansvar for kontakten og øvrige elementer i indsatsen.

Der er ofte 2-3 kontakter om ugen med deres tovholder. 

Giver det mening, laves der AD HOC grupper, eks. pige eller drengegrupper ud fra fastlagte aktiviteter og strukturer.

Vi støtter den unge i at danne sig overblik over eget liv og egen dagligdag og søger efter ressourcer og udviklingsmuligheder hos den enkelte.

Turbo lægger vægt på, at de unge kender alle medarbejdere, så de er trygge ved at bede om hjælp ved fravær af deres tovholder samt at komme i Turbos lokaler.

Vi har til huse i en selvstændig bygning tæt ved offentlige transportmidler, hvor vi arrangerer både individuelle og fælles arrangementer/kurser for de unge.

Vi ser det som en styrke, at Turbo er en del af Ungeafdelingen med døgn, Hybler, Udgående medarbejdere og Omega.