Motorisk screening

Alle 4½ årige børn tilbydes at deltage i en motorisk screening som udføres i børnehaverne i et samarbejde mellem sundhedsplejersker og pædagoger. Gennem leg med børnene undersøges hånd- og grovmotorik, balance og kaste- gribefærdigheder. I forbindelse med den motoriske screening tilbyder sundhedsplejerskerne familien et livsstilsbesøg i hjemmet.

Motorisk screening og livsstilsbesøg