Greve Kommune kan iværksætte tilbud til børn og familie i hjemmet

Greve Familiecenter

Her kan familier i Greve Kommune henvende sig direkte og få anonym rådgivning

Se mere på Greve Familiecenters side

Familierådgivningen

Familierådgiverne kan tilbyde forældre og / eller børn og unge, der mener at de har et problem, familieorienteret rådgivning. Rådgivningen gives med henblik på, at støtte og vejlede familien til at løse deres vanskeligheder.

Læs mere om familierådgivningen

Få besøg af din sundhedsplejerske

Når I har fået barn har I mulighed for at få hjemmebesøg af en sundhedsplejerske. Ved besøgene vil sundhedsplejersken blandt andet undersøge barnets vægt og længde og se på barnets generelle trivsel. Vi vil også råde og vejlede om barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling, amning, kost, samspillet i jeres familie, start i institution mv. Vi har endvidere en række andre tilbud til jer der venter barn eller har spæd- og småbørn som I kan læse mere om her.

Tilbud til gravide og familier med spæd- og småbørn