fødselsdepression.png

Kontakt

Sundhedsplejen
Hundige Allé 11
2670 Greve
Send digital post

Sundhedsplejen i Greve kommune, tilbyder alle mødre - og fædre ved behov, en samtale om mental sundhed. Dette foregår naturligvis løbende, og i hjemmebesøget der ligger 8-10 uger efter fødslen, er der særligt fokus på dette emne.

Sundhedsplejens formål er, at tilbyde et sundhedsfremmende målrettet, sammenhængende tilbud til alle familier efter fødslen, som opsporer tegn på efterfødselsdepressioner, så tidligt som muligt, for derpå at henvise til relevante behandlingstilbud.

Sundhedstjenesten i Greve Kommune, har igennem flere år, haft en øget opmærksomhed på kvinder med forskellige former for efterfødselsreaktioner. Videnskabelige undersøgelser viser, at mange kvinder(10-20 %) får, en mere eller mindre udtalt efterfødselsdepression.

En efterfødselsdepression hos en kvinde får konsekvenser for såvel mor som resten af familien. Det tidlige samspil mellem mor og barn, er grundlæggende for en sund følelsesmæssig udvikling hos barnet. Barnets evne til tilknytning udvikles i samspil med barnets omsorgspersoner.

Symptomer på en efterfødselsdepression er i større eller mindre grad: angst, uro, nedtrykthed, søvnløshed, måske tanker om at skade sig selv eller barnet. En gennemgående følelse hos en kvinde med sådanne symptomer er ofte skamfuldhed. Kvindens oplevelse af at være blevet mor, er så langt fra idealbilledet, at hun bruger megen energi på, at skjule sin tilstand.

Sundhedsplejen ønsker, at opspore denne gruppe kvinder, så tidligt som muligt. Sundhedsplejersken vil i forbindelse med samtalen om moderens mentale sundhed, anvende et EPDS skema, som særligt er udviklet til afdækning af efterfødselsdepressioner.