far mor og børn familie hænder

Kontakt

Sundhedsplejen
Hundige Allé 11
2670 Greve
Send digital post

En God Start støtter jer i at skabe en god fremtid for jer og jeres barn

Hvem kan have brug for En God Start?

I kan have brug for En God Start hvis I er unge og venter barn (eller lige har faet barn) og er usikre på jeres nye rolle, eller maske selv har haft det svært i jeres barndom/ungdom:

 • Måske har jeres forældre været misbrugere
 • Måske har der været void i familien
 • Måske har I oplevet mange konflikter i familien
 • Måske har I haft en omtumlet ungdom med misbrug og kriminalitet
 • Måske er I blevet mobbet eller har haft det svært i skolen
 • Måske har I i dag et vanskeligt forhold til jeres forældre, eller måske har de svært ved at støtte jer

I kan også have brug for En God Start hvis I føler jer ensomme, lever i et vanskeligt parforhold eller skal være alene-forældre.

Hvem er vi?

I En God Start er vi uddannet til at støtte jer og jeres barn. Vi er to sundhedsplejersker og en familierådgiver. Vi følger jer og jeres barn så længe der er behov for det, men højst indtil barnet bliver 2 år.

Hvad kan vi tilbyde?

En God Start vii støtte jer i jeres nye liv som forældre. Vi vi hjælper med at forstå hvad jeres barn har brug for og hvordan I kan være sammen med jeres barn på en god måde. Det gør vi bl.a. ved:

 • At komme pa besøg hjemme hos jer
 • Vi !aver grupper hvor moren kan være sammen med andre mødre og deres børn
 • Vi !aver arrangementer og udflugter
 • Vi støtter jer i samarbejdet med dagpleje/vuggestue, familierådgiver m.m.
 • Vi kan støtte jer i at komme i gang med uddannelse/arbejde efter endt barsel
 • Vi planlægger forløbet sammen med jer

Vil I høre mere?

Vil I høre mere om En God Start, så tag kontakt til jordemoderen eller sundhedsplejerske Marianne Guldahl på telefonnummer 40 74 62 95 eller egs@greve.dk.

HUSK at beskeder med personfølsomt indhold, skal sendes med Digital Post.

Vi kommer gerne til en snak i hjemmet og kan eventuelt hjælpe jer med en indstilling til et forløb i En God Start.