babyfod i kvindehånd 451x220

Kontakt

Sundhedsplejen
Hundige Allé 11
2670 Greve
Send digital post

Greve Kommune vil gerne være med til at skabe gode rammer for børnefamilier. Derfor tilbyder Sundhedsplejen et gruppeforløb til familier, der venter deres første barn

Det er et gruppeforløb, hvor begge forældre deltager i alle gruppegangene. Det er vores erfaring, at det er hensigtsmæssigt, at begge forældre hører de samme informationer og er aktive på lige fod omkring deres barn fra starten.

Gruppen vil starte inden fødslen og sammensættes ud fra mødrenes forventede termin. Tilbuddet er for førstegangsforældre, og for dig som er alene med dit barn. For at kunne deltage i gruppen, er det nødvendigt at kunne tale og forstå dansk.

Vi vil meget gerne i kontakt med jer tidligt i graviditeten, så vi kan sammensætte gruppen mest hensigtsmæssigt. Der er 6-7 forældrepar i gruppen og I vil blive kontaktet af den sundhedsplejerske, som skal være tovholder i jeres gruppe, når I har tilmeldt jer.

Det vil være aldersrelaterede emner vi taler om i gruppen. Det er sundhedsplejersken, der er tovholder ved alle gruppegangene, derudover deltager en børnefysioterapeut og en familie terapeut i to af gruppegangene. sundhedsplejersken vil følge jeres barns udvikling og trivsel, både i gruppen og i de almindelige hjemmebesøg som I også skal have.

Tidspunktet er 16.00-18.00 i hverdagen.

Der vil være 1 gruppegang inden fødslen og 5 gruppegange efter fødslen, sidste gang er når jeres barn er omkring 10 mdr.

Er I interesserede i at høre nærmere om vores tilbud eller vil I tilmelde jer, så kontakt sund­hedsplejen enten via mail eller på telefon/SMS.