Tilbud til gravide og familier med spæd- og småbørn

billede6

Kontakt

Sundhedsplejen
Hundige Allé 11
2670 Greve
Send digital post

Graviditetsbesøg
Det er muligt for jer at få besøg af en sundhedsplejerske, når I venter barn, hvis I har behov for det. Hvis I har noget særligt, I gerne vil tale med os om eller have hjælp til inden fødslen, kan I selv henvende jer til sundhedsplejen og høre om muligheden for at få et graviditetsbesøg. Det er også muligt at blive henvist til graviditetsbesøg af egen læge eller jordemoder.

Tidligt hjemmebesøg efter fødslen
Sundhedsplejerskerne tilbyder alle familier, der er udskrevet inden for 72 timer efter fødslen, et tidligt hjemmebesøg.

Besøget kan gives på alle hverdage 4 til 5 dage efter fødslen – omkring weekender og helligdage kan besøget tilbydes 3 til 6 dage efter fødslen.

Sundhedsplejersken kontakter familien pr. telefon for at aftale besøget.

Familien er også selv velkommen til at kontakte sundhedsplejen. Det kan gøres pr. telefon eller pr. mail.

Det tilstræbes, at den sundhedsplejerske der kommer på det tidlige hjemmebesøg, også er hende der kommer i de efterfølgende besøg.

Efterfølgende hjemmebesøg
Derefter vil vi tilbyde jer at komme hjem og besøge jer løbende i de første cirka 8 måneder af barnets liv.

Ved besøgene vil sundhedsplejersken blandt andet undersøge barnets vægt og længde og se på barnets generelle trivsel. Vi vil også råde og vejlede om barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling, amning, kost, samspillet i jeres familie, start i institution mv. Antallet af besøg vil variere efter behov og vi vil som regel afslutte forløbet efter cirka 8 måneder, men hvor der skønnes behov kan vi tilbyde hjemmebesøg indtil skolealderen.

Telefonrådgivning
I har altid mulighed for at kontakte en sundhedsplejerske i vores telefontid, hvis I har brug for vejledning.

Mødregruppe
Som supplement til hjemmebesøgene er det muligt for nybagte mødre at deltage i mødregruppe. Sammen med en sundhedsplejerske og 5-6 andre mødre, der har børn i samme alder som jer, kan I mødes og snakke om forskellige emner, der optager jer. Det er en god mulighed for jer til at dele erfaringer og skabe socialt netværk med nogen, der er i en situation der ligner jeres egen.

Særlige tilbud
På en række områder har sundhedsplejen særlige tilbud. Det drejer sig blandt andet om Mor og Far for første gang (et tilbud til førstegangsforældre), En God Start, som er et tilbud til unge møde med behov for særlig støtte, særlig indsats for tvillingefamilier, familier med for tidligt fødte børn mv.

I kan læse mere om dette under menupunktet: Det tilbyder sundhedsplejen