De skadelige stoffer fra røgen spredes i luften og opsamles i møbler, gardiner og tæpper. Børn optager de skadelige stoffer når de indånder luften og kravler på gulvet og bevæger sig i møblerne.

Den samme mængde røg i et rum gør større skade på børn end voksne, fordi:

 • Børn er mere aktive
 • Børn ofte roder rundt på gulvet og i møblerne
 • Børn trækker vejret flere gange i minuttet end voksne gør
 • Børn har en mindre krop end voksne

Hvornår udsættes børn for passiv rygning

Børn tåler ikke passiv rygning. De 200 skadelige stoffer i røgen påvirker børn så de bliver mere syge.

Børn er udsat for passiv rygning, når de indånder luften i et rum hvor der ryges – eller der har været røget.

Tobaksrøgen i et rum består af to forskellige typer af røg, dels den røg, som rygeren puster ud i luften efter inhalering (hovedstrømsrøg), og dels den røg, som kommer fra selve gløden (sidestrømsrøg). Sidestrømsrøgen er den farligste - og den udgør normalt 85 pct. af den røg, som passive rygere indånder.

Fakta om passiv rygning og små børn

Små børn der udsættes for passiv rygning har:

 • oftere mellemørebetændelse
 • flere forkølelser
 • øget risiko for vuggedød
 • øget risiko for allergi og astma

Fakta om passiv rygning og større børn

Større børn der udsættes for passiv rygning har:

 • Større risiko for astma
 • Børn der har været udsat for passiv rygere har lettere ved selv at blive dagligrygere
 • Øget risiko for at udvikle hjerte – karsygdomme og kræft