Brystmælken indeholder al den næring, det lille barn har brug for de første 6 måneder. Brystmælken er altid ved hånden og har den rette temperatur. Brystmælken beskytter barnet mod infektioner og nedsætter risikoen for allergi.

Det kan godt tage tid, og det kan kræve tålmodighed at få etableret en amning. Der går nemt 1-2 måneder, før amningen er godt indarbejdet.

Ved du...

 • at de færreste børn er parate til andet end flydende føde, før de er omkring 6 måneder
 • at det er normalt, at spædbarnet sutter 10-12 gange i døgnet i den første tid
 • at jo oftere barnet sutter, jo mere mælk produceres der
 • at det er den fede mælk, der kommer til sidst i måltidet, som mætter barnet
 • at barnet kan have appetitspring, dvs. i perioder spise hyppigere
 • at det er bedst at give tilskud/vand med kop, teske eller æggebæger
 • at faderens holdning og støtte har stor betydning for en vellykket amning
 • at uro hos barnet kan skyldes andet end mangel på mad
 • at det fremmer amningen, hvis I venter med at give barnet sut, indtil amningen fungerer
 • at en våd og tung ble er tegn på, at det lille barn drikker sig fint mæt.

Sundhedsplejersken kan støtte jer i:

 • at jeres barn kan få sin moders mælk de første 6 måneder, hvis I trives med det
 • at I kan sortere blandt alle de gode råd, der kommer fra familie og venner
 • at I lærer jeres barn at kende, så I kan lade barnet komme til brystet, når det er det, barnet har brug for
 • at I får samvær med andre småbørnsfamilier gennem mødregrupper
 • at I kan finde en løsning, som er god for jer, hvis I får problemer med amningen eller fravælger at amme