barn mæslinger.jpg

Vaccination mod mæslinger

I det følgende kan du læse om Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende vaccination mod børnesygdommen mæslinger

Sundhedsstyrelsen skriver:

(https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/smitsomme-sygdomme/maeslinger 7. marts 2019)

Mæslinger er en yderst smitsom virussygdom, der i nogle tilfælde kan være alvorlig og medføre komplikationer. Symptomer på mæslinger er feber, forkølelse, overfølsomhed over for lys og udslæt efter 3-4 dage.

Vaccination mod mæslinger indgår i børnevaccinationsprogrammet (som en del af MFR-vaccinen der vaccinerer mod mæslinger, fåresyge og røde hunde (red.)).

MFR-vaccination anbefales til:

  • Børn og unge under 18 år (ved 15 måneder og 4 år)
  • Uvaccinerede kvinder over 18 år for at beskytte mod røde hunde i forbindelse med graviditet
  • Ikke-immune voksne for at beskytte mod mæslinger

Vaccination er gratis til alle grupper. Er dit barn ikke blevet vaccineret på de anbefalede tidspunkter, er det ikke for sent at blive vaccineret.