Her finder du gode råd om forebyggelse og behandling af hovedlus

lus 451 220

I højre side af skærmen finder du en grundig vejledning fra Skadedyrslaboratoriet om forebyggelse og behandling af hovedlus.

Du kan i øvrigt downloade en kæmmevejledning, der hjælper dig med at få lusene ud af håret. 

Du kan også finde en kort vejledning til forældre og ligeledes en vejledning til daginstitutioner og skoler.

Nederst på skærmen finder du et link til fire små kortfilm med information om lus, hvordan man opdager dem, hvordan man kommer af med dem og sidst, hvordan man undgår at lusene kommer tilbage.

Her giver vi dig et kort overblik over de vigtigste punkter i forebyggelsen og behandlingen af hovedlus:

De vigtigste punkter om hovedlus

• Det er forældrenes ansvar, at deres børn undersøges og behandles for hovedlus.

• Den bedste måde at forebygge spredning mod hovedlus på er ved at undersøge barnet jævnligt – helst én gang om ugen.

• Undersøg altid barnet for lus ved henvendelse herom fra andre forældre, skolen og institutionen.

• Vær sikker på, at barnet ikke har lus, når det sendes i skole eller institution efter ferierne.

• Hvis barnet har lus, skal hele familien undersøges, men kun personer med lus skal behandles.

• Følg nøje anvisningerne for det middel eller den metode, I vælger til at behandle lusene med.

• Vælges kæmning som behandlingsmetode, skal personen kæmmes hver anden dag i 14 dage.

• Vælges godkendte lægemidler som behandlingsmetode, anbefales det at gentage behand-lingen efter otte dage uanset anvisningerne på midlet.

• Husk at kontrollere, om behandlingen har virket.

• Hvis behandlingen ikke virker, og alle fejlkilder kan udelukkes, bør man skifte til et andet middel eller bruge en tættekam. Søg eventuelt råd og vejledning hos sundhedsplejersken eller lægen.

• Brug kun midler, der er godkendt til behandling mod hovedlus på mennesker.

• Ud over vask eller frysning af kamme, børster, huer og anden hovedbeklædning er der ingen grund til at foretage sig yderligere i omgivelserne.

• Giv altid besked til skole og/eller institution samt den nærmeste omgangskreds, hvis der er lus i familien.

• Børn med lus skal være i behandling, inden de møder i skole eller institution.

• Vær opmærksom på, at der er ekstra stor risiko for gensmitte i perioden efter en behandling, og indtil alle smittekilder i omgangskredsen er lusefri.

• Hvis du er tvivl, om dit barn har lus, eller du har andre spørgsmål, så henvend dig til den kommunale sundhedstjeneste, hvor der er tilknyttet en sundhedsplejerske, eller til skolens/institutionens personale.

Foto: Kim Søholt Larsen

• Det er forældrenes ansvar, at deres børn undersøges og behandles for hovedlus.

• Den bedste måde at forebygge spredning mod hovedlus på er ved at undersøge barnet jævnligt – helst én gang om ugen.

• Undersøg altid barnet for lus ved henvendelse herom fra andre forældre, skolen og institutionen.

• Vær sikker på, at barnet ikke har lus, når det sendes i skole eller institution efter ferierne.

• Hvis barnet har lus, skal hele familien undersøges, men kun personer med lus skal behandles.

• Følg nøje anvisningerne for det middel eller den metode, I vælger til at behandle lusene med.

• Vælges kæmning som behandlingsmetode, skal personen kæmmes hver anden dag i 14 dage.

• Vælges godkendte lægemidler som behandlingsmetode, anbefales det at gentage behand-lingen efter otte dage uanset anvisningerne på midlet.

• Husk at kontrollere, om behandlingen har virket.

• Hvis behandlingen ikke virker, og alle fejlkilder kan udelukkes, bør man skifte til et andet middel eller bruge en tættekam. Søg eventuelt råd og vejledning hos sundhedsplejersken eller lægen.

• Brug kun midler, der er godkendt til behandling mod hovedlus på mennesker.

• Ud over vask eller frysning af kamme, børster, huer og anden hovedbeklædning er der ingen grund til at foretage sig yderligere i omgivelserne.

• Giv altid besked til skole og/eller institution samt den nærmeste omgangskreds, hvis der er lus i familien.

• Børn med lus skal være i behandling, inden de møder i skole eller institution.

• Vær opmærksom på, at der er ekstra stor risiko for gensmitte i perioden efter en behandling, og indtil alle smittekilder i omgangskredsen er lusefri.

• Hvis du er tvivl, om dit barn har lus, eller du har andre spørgsmål, så henvend dig til den kommunale sundhedstjeneste, hvor der er tilknyttet en sundhedsplejerske, eller til skolens/institutionens personale.