Sikkerhed i hjemmet og i bilen

Sikkerhed i barnets omgivelser

Hvert år kommer cirka 31.000 børn under tre år på skadestuen som følge af ulykker eller alvorlige uheld i hjemmet, i haven eller andre nære omgivelser. Statistisk er ulykker den største trussel mod små børns helbred.

Sikkerhed i barnets omgivelser og omtanke i det daglige kan forhindre mange ulykker i hjemmet. Den største fare for spædbarnet er fald, derfor skal man aldrig fra sit barn på puslebordet: Selv helt nyfødte børn kan gøre en pludselig bevægelse og falde på gulvet.

Fra 4 måneders alderen bevæger barnet sig mere og mere, og det kan betale sig at gå hjemmet igennem for at gøre hjemmet så sikkert som muligt. Det gælder om at tage sine forholdsregler inden barnet begynder at kravle og gå. Spørg evt. sundhedsplejersken om hjælp, hvis du er i tvivl.

Læs mere i pjecerne, der kan downloades fra menuen i højre side af skærmen.

Sikkerhed i bilen

Når du transporterer dit barn i bil er det vigtigt at barnet er forsvarligt fastspændt under hensyntagen til barnets alder og vægt.

Læs mere i pjecerne, der kan downloades fra menuen i højre side af skærmen.