far mor og børn familie hænder

Kontakt

Sundhedsplejen
Hundige Allé 11
2670 Greve
sundhedsplejen@greve.dk

SOS projektet er nu blevet evalueret. Læs her, hvad Sundhedsstyrelsen konkluderer.

Greve Kommunes sundhedspleje har været en del af et satspuljeprojekt om indsatsen for børn og unge med en kronisk somatisk sygdom.

Herunder kan du læse hvad sundhedsstyrelsen skriver om projektet. Du kan ligeledes downloade Sundhedsstyrelsens slutevaluering af projektet samt et formidlingskatalog. Desuden har du også her adgang til at læse Greve Kommunes sundhedsplejes egen evaluering af projektet.

Sundhedsstyrelsen:

Sammenhæng for børn med kronisk somatisk sygdom

Oprettet 20. marts 2017

En pulje, der skulle sikre, at alle børn og unge med kronisk somatisk sygdom bliver opsporet tidligt og tilbudt bedst mulig behandling og opfølgning, har haft stor betydning ifølge både forældre og professionelle, der har deltaget i projektet.

Tre kommuner har fået tildelt midler fra puljen på i alt 12 millioner kroner til at forbedre sammenhængen for børn med en kronisk sygdom: Greve, Herning og Svendborg.

Evalueringen viser blandt andet, at familierne har fået bedre mulighed for at mestre deres hverdag med det kronisk syge barn. De har samtidig fået bedre indsigt i, hvordan såvel det kommunale system som sundhedsvæsenet hænger sammen, og hvor og hvordan, de kan få støtte.

”Indsatserne har medført, at de enkelte familier har fået en mere helhedsorienteret hjælp, og det har betydet, at familierne oplever, at de har fået en normal dagligdag tilbage, og at de ser ud til at trives bedre og kunne mestre deres hverdag”, siger Annette Poulsen, sundhedsplejerske i Sundhedsstyrelsen.

Evalueringen viser også, at projekterne har været med til at skabe en forståelse af den samlede indsats hos de involverede aktører for eksempel børnesygeplejersker og sundhedsplejersker, og at indsatserne har sat fokus på en hidtil overset målgruppe og dermed udfyldt et hul i den kommunale tilbudsvifte.

Indsatsen opleves som relevant for alle familierne, uanset hvilke typer af familier med et barn eller en ung med kronisk somatisk sygdom, der er tale om.

Rambøll har udover evalueringen også beskrevet evalueringens resultater i kort form i et formidlingskatalog.