Praksistalenterne2

Når samarbejde på tværs går op i en højere enhed

Seks tirsdage har 17 8. klasses elever fra Arena-, Krogård, Hedely- og Damagerskolen arbejdet på tværs af skoler, klasser og køn på EUC Sjælland i Køge med det formål, at blive klogere på mangfoldigheden i erhvervsuddannelserne og måske blive inspireret til senere at gå i gang med en erhvervsuddannelse.

I tirsdags var der afslutning på Projekt Praksistalenter i kantinen på Arenaskolen med fremvisning af resultaterne af de seks tirsdages intensive arbejde på erhvervsskolen. Der var stort fremmøde fra forældre, lærere og skoleledelser.

Projekt Praksistalenter er et samarbejde mellem Uddannelsesvejledningen i Greve Ungecenter, Den boligsociale indsats Greve Nord, Klub Godset, EUC Sjælland i Køge og de fire folkeskoler.

Du kan også læse mere på Greve Nords hjemmeside her