Akuttilbud 12

Kontakt
Akuttilbuddet
Aktivhuset i Freyas Kvarter 48, stuen
Tlf. 29 37 68 49

Akut rådgivning ved psykisk krise.

Akuttilbuddet henvender sig til dig, som oplever en akut psykisk krise og har behov for støtte og omsorg, for at situationen ikke optrappes yderligere. Tilbuddet er etableret som et ”sikkerhedsnet”, hvor du kan henvende dig, hvis du får brug for at tale med en professionel.

Tilbuddet kan også hjælpe dig, hvis du er pårørende til et menneske i krise og ikke ved, hvad du skal stille op.

Åbent alle ugens dage

Fra 1. januar 2018 har Akuttilbuddet åbent alle ugens dage fra klokken 15.00-08.00.

Tilbuddet har til huse i i Aktivhuset i Freyas Kvarter 48, stuen, i Hundige.

Du behøver ikke at være visiteret til tilbuddet og kan møde op anonymt. Tilbuddet henvender sig til borgere med bopæl i Greve Kommune. 

Akuttilbuddet giver dig mulighed for at:

  • Ringe på akuttelefonen på telefonnummer: 29 37 68 49, hvor du kan tale med en vejleder, der er uddannet i at indgå i krisesamtaler
  • Møde op i Akuttilbuddet uden forudgående aftale og modtage akut støtte, omsorg og rådgivning
  • Modtage besøg i hjemmet af professionelle

På Akuttilbuddet bliver du mødt af professionelle, som har erfaring med at støtte mennesker i psykisk krise. Vi tilbyder samtale, støtte og hjælp i trygge omgivelser.

Hvis du har behov for at komme i kontakt med dine pårørende og andre relevante socialpsykiatriske aktører, hjælper vi også gerne med det.

Med Akuttilbuddet ønsker vi at møde dig, hvor du bedst nås og hjælpes til at komme ud af den akutte situation – hvad enten det er over akuttelefonen, i Akuttilbuddet eller ved besøg i dit eget hjem.

Se Birgit vise rundt i Akuttilbuddet