Billede hænder 451 x 220

Kontakt

Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter
Rådhusholmen 5, st.
2670 Greve
Tlf.43 97 31 61

Kvalitetsstandarder, tilbudsbeskrivelser, menneskesyn og metoder

Greve Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for udførslen at tilbud under Lov om social service § 85, § 99 og  § 104. Kvalitetsstandarderne er udarbejdet for at sikre klare rammer for, hvilket grundlag PPVs tilbud tilbydes ud fra i henhold til Lov om social service. Kvalitetsstandarderne omhandler bl.a. hvilke formål, omfang og lovgrundlag PPVs forskellige tilbud tilbydes ud fra, samt hvem der er i målgruppen, og hvad indholdet skal være.

Det er ud fra kvalitetsstandarderne, at de enkelte tilbud er sammensat og beskrevet.

Læs mere om Greve Kommunes kvalitetsstandarder her på siden.

Læs mere om PPVs tilbud i tilbudskataloget, som PPV tilbyder under Lov om social service § 85 (socialpædagogisk støtte). Samt om hvilke menneskesyn og metoder der danner grundlag for vejledernes arbejde.

Kvalitetsstandarder og tilbudsbeskrivelser findes også her på hjemmesiden under de forskellige tilbud (der er dog pt. ikke udarbejdet kvalitetsstandarder og tilbudsbeskrivelser til alle tilbud).