Udklip.PNG

Kontakt

Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter
Rådhusholmen 5, st.
2670 Greve
Tlf.43 97 31 61

SKP - Støtte- og kontaktperson til borgere med sindslidelser, stof- eller alkoholmisbrug og særlige sociale problemer

Tilbuddet har til formål at opsøge og skabe kontakt med de mest socialt udsatte og isolerede, som ikke magter at kontakte de etablerede tilbud. Tilbuddet skal styrke borgerens mulighed for at opnå kontakt med omverdenen ud fra hans/hendes egne ønsker og behov. Borgerens kontakt med omverdenen skal sikres inden for minimum et af fire områder: 1. personlige relationer, 2. Sundhedsområdet, 3. Socialområdet, 4. Privatområdet.  

Tilbuddets målgruppe defineres som personer med sindslidelser, med et stof- eller alkoholmisbrug samt personer med særlige sociale problemer.

Støtte- og kontaktpersonsordningen (forkortet SKP) ydes under Lov om social service § 99.

En sindslidelse er ikke et kriterium for at modtage tilbuddet. Tilbuddet kræver ikke visitation og kan modtages anonymt.

Kontakten mellem borgeren og SKP-medarbejderen etableres, hvor borgeren bedst nås.

Hvis man som pårørende eller som borger er bekymret for en person i målgruppen, som kunne have brug for kontakt med en SKP-medarbejder, er man meget velkommen til at kontakte tilbuddet.

SKP-teamets medarbejdere har hver især mange års erfaring med at arbejde med målgruppen.

SKP-teamet kan kontaktes på:

Telefonnummer: 30 55 52 38

Telefontid: Mandag - fredag kl. 10.00 - 17.00.