Udklip.PNG

Kontakt

Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter
Rådhusholmen 5, st.
2670 Greve
Tlf.43 97 31 61

Støtte og kontaktteamet er til borgere med sindslidelser, stof- eller alkoholmisbrug og særlige sociale problemer

Hjælpen omhandler etablering af kontakt til eksisterende tilbud i Greve Kommune, frivillige organisationer, frivillige og private netværk.

Støtte- og kontaktpersonsordningen (forkortet SKP) ydes under Lov om social service § 99.

En sindslidelse er ikke et kriterium for at modtage tilbuddet. Tilbuddet kræver ikke visitation og kan modtages anonymt.

Hvis man som pårørende eller som borger er bekymret for en person i målgruppen, som kunne have brug for kontakt med en SKP-medarbejder, er man meget velkommen til at kontakte teamet.

SKP-teamet kan kontaktes på:

Telefonnummer: 30 55 52 38

Telefontid: Mandag - fredag kl. 10.00 - 17.00.

Man kan forvente at få besøg af SKP-teamet indenfor 5 hverdage. Hvis SKP-teamet har mulighed for det, rykker de ud med det samme.