Forside Billede Turkis

Kontakt

Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter
Rådhusholmen 5, st.
2670 Greve
Tlf.43 97 31 61

PPV leverer pædagogisk støtte til dem der bor i de særlige ungdomsboliger i Birkelyparken 1 og På Freyas Kvarter.

Ungdomsboligerne er 2 værelses lejligheder der som udgangspunkt har tidsbegrænset lejekontrakt på op til 2 år.

Ungdomsboligerne henvender sig til borgere, som har betydelig nedsat funktionsevne og hvor det vurderes, at de har behov for pædagogisk støtte for, at lære at bo i egen bolig.

Birkelyparken 1;  Ungdomsboligerne er placeret i et parcelhuskvarter, hvor kontakten til den/de professionelle er ud fra den individuelle bestilling. I Birkelyparken er der ligeledes et serviceareal, hvor det pædagogiske personale har mulighed for at færdes. Beboerne i Birkelyparken har ligeledes mulighed for, at tage telefonisk kontakt til Akuttilbuddet, såfremt der opstår akut krise i tidsrummet 20:00-08:00 i hverdagene og fra kl. 15.00-08.00 i weekenderne.

Freyas Kvarter; Ungdomsboligerne ligger fysisk placeret tæt på PPV's Akuttilbud, hvorfra man også kan opnå hjælp og støtte i tidsrummet klokken 20.00-08.00 i hverdagene og fra kl. 15.00-08.00 i weekenderne. Det er ligeledes en forudsætning, at beboerne i ungdomsboligerne modtager pædagogisk støtte. Bevillingen af pædagogisk støtte tager udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering.

Tildelingen af bolig i Birkelyparken eller ungdomsboligerne i Freyas Kvarter, sker ved henvendelse til Rådgiverteamet i Greve kommune. Her vil der blive fortaget en vurdering af målgruppe og støttebehov. Herefter træffes afgørelse om tildeling af bolig, samt afgørelse om pædagogisk støtte.