OLSBKK 1

Kontakt

Kultur & Fritid
Rådhusholmen 10
2670 Greve
kulturogfritid@greve.dk

Her kan der læses om de grønne muligheder i Greve Kommune

Byrådet arbejder for at beskytte og udvikle en grønnere kommune gennem en langsigtet planlægning, hvor klimatilpasning, borgernes sundhed og naturgenopretning tænkes som en helhed.

Greve Kommune er med sin 8 km lange kystlinje først og fremmest en blå kommune.
Stranden og havnene hører til blandt de største rekreative kvaliteter i kommunen.

Greve Kommune indeholder ikke store sammenhængende grønne naturområder, men det betyder ikke,
at kommunen er uden naturværdier.

Der er flere naturområder, hvor du har rig mulighed for at nyde naturen, lufte hunden, motionere og lege.

De grønne områder
De grønne områder består af enge, moser, søer, vandløb, kiler og skove:

Ejerforhold

De grønne områder administreres af Greve Kommune og plejes af Park & Vej.

Pleje
Plejen i naturområderne lægger vægt på frodighed og funktionalitet. Derudover lægges der vægt på udvikling
og bevaring af et rigt og varieret dyre- og planteliv