Greve Kommune har den 15. december 2014 fået en ny og forenklet tilskuds- og puljemodel for folkeoplysende idræts- og fritidsforeninger i kommunen. Derudover er ordningen også for borgere, som søger penge til initiativer inden for folkeoplysningsområdet uden at være medlem af en forening. 

Kort skitseret er 11 puljer blevet til 6 puljer, Grevepuljen er introduceret, som ny udviklingspulje inden for hele folkeoplysningsområdet, pengene bliver udbetalt til foreningerne umiddelbart efter bevilling, graden af dokumentation er reduceret og elite-talentstøtte bliver givet i form af målrettede samarbejdsaftaler med Greve Kommune.

Hvordan finder jeg tilskud og puljer samt ansøgningsskemaer?

Klik på den pulje eller det tilskud du  er interesseret i for at læse mere og komme frem til selve ansøgningsskemaet i nedenstående pulje - og tilskudsoversigt.

Bemærk at "Grevepulje", "Støtte til Breddeidræt", "Støtte til Elite- og talentidræt" samt "Tilskud til leder-, træner- og lærerkurser", nu kan ansøges med digitale ansøgningsskemaer.

Vi ser frem til at modtage Jeres ansøgninger

 

 Tilskud og puljer

Tidsfrister

Fritidspuljen

  15. november

Medlemstilskud

31. januar

Lokaletilskud

31. januar

Leder-, træner-og lærertilskud

Løbende

Støtte til flygtninge i foreningslivet

 

Løbende

§ 18 Støtte til frivilligt socialt arbejde

6. oktober

 

Foreningsportalen - koblerforeningerne og skoler sammen

Puljen: Den gode ide

20. juni

 

 

1. februar

 Idrætsforeninger

Idrætspuljen

15. november

 

 

Aftenskoler

Voksenundervisning

 

1. november

Lokaletilskud

1. april og 1. oktober

Kulturområdet

Pulsen

Løbende

Arrangementspuljen

Løbende

Du kan også søge i Legatbogen
Spørgsmål om brug af Legatbogen rettes der til.