Foreninger kan søge tilskud til lokaler uanset om foreningen bruger egne eller lejede lokaler

Efter folkeoplysningsloven ydes tilskud med 65 % af driftsudgifterne til lokaler.

I Greve Kommune ydes der tilskud på 91% af driftsudgifterne til egnede lokaler.

Hvis foreningens aktiviteter omfatter deltagere over 25 år, nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. I de tilfælde, hvor foreningen ikke kan opgøre lokalebenyttelsen til aktivitet for børn og unge særskilt, beregnes lokaletilskuddet på baggrund af deltagersammensætningen i foreningen som helhed. Hvis foreningen ikke kan opgøre lokalebenyttelsen særskilt, skal det begrundes skriftligt, hvorfor dette ikke er muligt.

Ansøgning om lokaletilskud sendes til kulturogfritid@greve.dk

 

Klublokaler i kommunale lokaler

Kultur- og Fritidsudvalget kan fastsætte særlige regler for lokaletilskud til:

• Uniformerede korps

• Foreninger, hvor udgiftsniveau ikke står i rimeligt forhold til medlemstal eller aktivitet

• Foreninger uden fast organisation

• Foreninger med aktiviteter for handicappede

• Foreninger, der har udgifter til grundleje m.v., som normalt vil falde uden for reglerne om lokaletilskud