Topbillede_unge_sammenhold

Kontakt

Kultur & Fritid
Rådhusholmen 10
2670 Greve
kulturogfritid@greve.dk

Greve Kommune arbejder målrettet på at skabe muligheder for kultur til unge

De unge er en målgruppe der er svær at nå!

Greve Kommune har en række tilbud til de unge i form at Klubberne, Greve Ungdomsskole og Ungdomscenter, samt aktiviteter på Kommunens kulturelle institutioner.

Desuden pågår der et arbejde med at styrke mulighederne for de unges kulturelle udfoldelse via en ungekulturkoordinator og en ungepulje som de unge kan søge til arrangementer.

Der er også gang i regionale samarbejder der fokuserer på kultur for, med og af unge.