Topbillede_penge

Kontakt

Kultur & Fritid
Rådhusholmen 10
2670 Greve
kulturogfritid@greve.dk

Greve Kommune støtter kunst- og kulturlivet

Du har mulighed for at søge tilskud til at dække underskud op til halvdelen af arrangementets udgifter dog max. 4.000 kr. pr. arrangement.

For at få tilskud skal følgende vilkår opfyldes:

  • Arrangementet skal være være åbent for alle.  
  • Ansøgningen skal være Center for Kultur & Fritid i hænde senest en uge før arrangementets afholdelse
  • Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af samt budget over aktiviteten og oplysning om den/de ansvarlige
  • Endvidere skal der efter arrangementets afholdelse indsendes regnskab med dokumentation for afholdte udgifter

Ansøgning om tilskud udover 4.000 kr. besluttes af Kultur- og Fritidsudvalget.