Du må ikke afbrænde nogen former for affald i Greve Kommune. Sankt Hans bål og ”hyggebål” af rent og tørt brænde må afbrændes når øvrige regler følges.

Du må ikke brænde affald i Greve Kommune - hverken i byen eller ude på landet. Det gælder også for alle former for haveaffald.

Hvis du brænder affald, er det brandvæsnets opgave at slukke ilden.

Sankt Hans bål

  • Du må kun brænde tørt og ubehandlet træ
  • Du må ikke brænde: trærødder, blade, græs, plast, gummi, affaldstræ: spånplader, plastlaminatplader, malet og imprægneret træ, husholdningsaffald eller andre former for affald.
  • Brandmyndighedernes bestemmelser skal overholdes (se link til "Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger" lidt længere nede på siden).
  • Vær opmærksom på, at der kan være indført forbud mod afbrænding i tilfælde af tørke eller af andre forhold.
  • På grund af faren for rotter og af hensyn til dyre- og fuglelivet bør du vente så længe som muligt med at samle ind til bålet - tidligst 10 dage før Sankt Hans.
  • Hvis du vil brænde bål, på en ejendom, som du ikke selv ejer, skal du have ejerens tilladelse. Hvis det er kommunens grund skal du søge tilladelse hos Center for Teknik og Miljø.