Asbest er farligt affald. Det skal så vidt muligt håndteres som hele plader. Asbestaffald skal anmeldes til kommunen. Enkelte plader kan dog afleveres på genbrugspladsen.

Asbest er farligt og skal omgås med stor forsigtighed. Derfor må du for eksempel ikke højtryksrense dit tag, hvis det indeholder asbest. Det får asbesten til at støve, og dermed kan den forurene din og dine naboers ejendomme med asbest.

Hvis du skal renovere et asbesttag, bør du kontakte et firma, der har ekspertise i at håndtere asbest, da det ofte kræver en særlig uddannelse.

Hvis du skal skifte tagplader på dit tag, som indeholder asbest, skal du anmelde dit gamle tag som farligt affald til kommunen. Greve Kommune anviser asbest til Audebo Deponi. Vi linker til vores anmeldeskema for asbestaffald, hvor vi også beskriver, hvordan det skal emballeres.

Asbestpladerne skal, så vidt det overhovedet er muligt, nedtages hele. Så undgår du, at det støver.

Hvis du blot skal udskifte et par enkelte asbestplader, kan du aflevere dem på MiljøCenter Greve, Ventrupparken 16. Hvis pladerne er hele, kan de afleveres uemballerede, men hvis de går i stykker, skal de afleveres i tæt emballage, og tydeligt mærkes med "ASBEST - STØVENDE".