Tjen penge på at skrotte din bil.

Miljøkravene til skrotning af personbiler og varevogne er blevet skærpet. Skal du af med din gamle bil, må du nu kun aflevere den til ophuggere, der er miljøcertificerede og har vist, at de kan leve op til en række miljøkrav. Du kan se en liste over de certificerede ophuggere på hjemmesiden "Miljøordning for biler".

Skrotpræmie

Der gives en skrotpræmie ved skrotning af biler, efter følgende regler:

  • Biler, der er afmeldt efter 30. juni 2002, kan få udbetalt en skrotpræmie på 1.750 kr.
  • For biler afmeldt i perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2002 udbetales en skrotpræmie på 1.500 kr.

Mere information

På hjemmesiden for ordningen "Miljøordning for biler" kan du læse meget mere om mulighederne og begrænsningerne i ordningen. 

Reglerne

"Miljøordning for biler" har hjemmel i "Bekendtgørelse nr. 1708 af 20/12 2006 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra".