GreveStrand

Kontakt

Natur og Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 48
natmil@greve.dk

Badesæsonen 2020 er afsluttet, og dermed er Greve Kommunes systematiske overvågning af badevandet også indstillet for i år. Vi har i øjeblikket ingen informationer om uregelmæssigheder.

….

Alger

Der er observeret kraftig algevækst ved flere af vores badestrande. Vi opfordrer derfor til forsigtighed ved badning. Hvis vandet er plumret, bør du ikke bade. Du bør kun bade, hvis du stadig kan se dine tæer, når du er i til hofterne.

Vi opfordrer til at være specielt opmærksomme på småbørn og hunde, som ofte vil sluge vand, som kan være giftigt. Hvis du får det dårligt efter badning i algefyldt vand, bør du søge læge. Hvis du har været i algeholdigt vand, bør du vaske kroppen grundigt.

____________________________

Overvågning af badevand i badesæsonen 2020.

Greve Kommune overvåger kvaliteten af badevandet fra 1. juni til 15. september.

Badevand måles på en skala gående fra udmærket over god og tilfredsstillende til ringe. Ved ringe frarådes badning. Vi giver karakter på baggrund af prøver fra de sidste fire år.

Det bedste badevand finder du normalt ved stranden i Hundige Strandpark (lige nord for Hundige Havn) og ud for Mosede Fort. De har karakteren udmærket, hvilket de har haft i flere år.

I 2020 vil strandene ved Karlstrup Strandpark (ud for Karlslunde Feriecenter), Granhaugen (ud for Greve Centervej) og Greve Badehotel få karakteren god, på baggrund af resultaterne fra 2016 til 2019.

Greve Kommune råder til at du ikke bader ved den strand, hvor du er hvis:

  • Vandet er plumret og du ikke kan se dine tæer når du står i vand til hofterne.
  • Hvis der er rødt flag på badebroer.
  • Skiltene med badevandsprofilen på stranden er udskiftet med en planche, der fraråder badning.
  • Der i medierne advares mod forurening med blå-grønalger eller furealger på kysterne langs Køge Bugt.
  • Der har været særlig kraftig regn i løbet af de sidste tre dage.
  • Du er mindre end 200 meter fra et udløb (åer og regnvandsledninger, som løber ud på stranden).

Badevandsprofiler

Du kan finde en profil for hver af de fem strande og Hundige Havnebad i Greve Kommune i boksen "download" her på siden.