Alger2

Kontakt

Natur og Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 48
natmil@greve.dk

Mange alger i vandet kan være et problem for mennesker og dyr. Sidst på sommeren kan vind- og vejrforhold give mange alger i badevandet.

 

Blågrønalger kan sidst på sommeren blive ført ind i Køge Bugt. Det er især ved østlig vind. Hvis vejret er stille, varmt og med masser af sol kan der blive rigtigt mange blågrønalger. Med andre ord: hvis det er rigtigt godt strandvejr. Algerne forsvinder igen når vejret bliver dårligt.

Situationen vil kunne variere fra time til time på grund af vind og strøm. Vi kan derfor godt fraråde badning selvom vandet umiddelbart ser pænt ud.

Du bør ikke bade eller lade børn eller hunde lege i vandkanten hvis:

  • Vi på hjemmesiden fraråder badning ved den pågældende kyst.
  • Hvis der er rødt flag på badebroer.
  • Der i medierne advares mod forurening med blå-grønalger eller furalger på kysterne langs Køge Bugt.
  • Skiltene med badevandsprofilen på stranden er udskiftet med en planche, der fraråder badning.
  • Vandet er grumset, misfarvet, har mange gullige eller grålige fnug eller gulbrune belægninger.
  • Vandet i øvrigt er plumret og du ikke kan se dine tæer når du står i vand til hofterne.
  • Hvis der har været særlig kraftig regn indenfor de seneste tre dage.

 Hvad er blågrønalger?

Blågrønalger er egentlig bakterier, der lever som planter. Det vil sige, at de er afhængige af sollys, kuldioxid og næringsstoffer.

Mange blågrønalger har hulrum med luft i. Dette gør algen i stand til at bevæge sig op og ned i vandet alt efter, hvor det er bedst at være. I meget stille vejr samles cellerne i overfladen - dette kaldes ”vandblomst”. Hvis der er mange alger, kan det nogle gange se ud som om, overfladen er dækket af gullig eller grønlig maling. Algerne kan forveksles med store mængder pollen, der dog mest forekommer tidligere på året, men som kan give gullige plamager.

Nogle af blågrønalgerne kan være giftige. Ved store mængder af blågrønalger vil der næsten altid være giftige arter tilstede. Hos dyr og mennesker kan disse giftstoffer medføre eksem, kvalme og opkast. Det er især hunde og børn, der risikerer de største påvirkninger af giftstofferne, da de i forbindelse med badningen ofte kommer til at sluge vand.