Badevandet analyseres en til to gange ugentligt i sæsonen. Sæsonen går fra 1. juni til 15. september. Analyseresultater er tre til fire dage undervejs.

Badevandet skal i 80 % af tiden have et indhold af bakterien E. coli på mindre end 250 pr. 100 ml. I 90 % af tiden skal Intestetielle Enterokokker (Ent) være under 100 pr. 100 ml. for at være i top.

Den nyeste badevandsmåling står øverst.

Prøve-
dato
(2017)

Hundige Strandpark

Greve Badehotel

Granhaugen

Mosede Fort

Karlslunde Strand (Karlstrup Strand)

 

Coli

Ent.

Coli

Ent.

Coli

  Ent.

Coli

Ent.

Coli

Ent.

7/9

15

<15

30

130

<15

30

330

350

380

390

31/8

<15

<15

<15

<15

77

61

15

15

30

15

24/8

<15

<15

77

15

<15

15

15

<15

140

30

10/8

15

<15

<15

<15

46

110

<15

<15

15

15

7/8

30

<15

<15

<15

<15

<15

110

15

15

<15

3/8

15

15

<15

<15

230

<15

61

<15

15

<15

27/7

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

77

15

20/7

<15

15

140

15

180

15

61

46

110

94

17/7

<15

<15

15

<15

15

15

<15

<15

<15

<15

13/7

15

<15

15

30

15

<15

46

<15

<15

<15

10/7

<15

15

<15

<15

<15

15

15

<15

<15

<15

6/7

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

*2/7

<15

<15

               

29/6

110

110

77

77

110

110

230

200

140

140

26/6

<15

<15

30

<15

46

<15

15

<15

15

<15

22/6

<15

<15

<15

<15

30

<15

<14

<15

<15

<15

16/6

15

15

77

30

480

160

180

30

45

30

12/6

<15

<15

140

15

310

77

<15

<15

30

30

9/6

<15

<15

30

<15

<15

30

<15

<15

<15

<15

26/5

15

<15

<15

<15

110

<15

<15

<15

46

<15

Prøvetagningen for 2017 er ophørt.

*Ekstraordinær prøve. Kun udtaget på strand med blåt flag.

Der måles i antal bakterier pr. deciliter badevand. Det mindste antal vi kan måle med den metode, som vi anvender, er 15. "<15" betyder, at der ikke er fundet nogen af de pågældende bakterier den dag. Vi skriver ikke 0, fordi det ville kunne tolkes som om, der ikke var bakterier - og det er aldrig tilfældet - der er bare så få, at vi ikke kan måle det med den metode, vi bruger.

Prøver med * er ekstraprøver efter markante overskridelser. På grund af det Blå Flag ved Hundige Strandpark udtages altid en ekstraprøve ved overskridelser. På de øvrige strande vurderes situationen fra gang til gang.

Prøverne analyseres af laboratoriet som bruger et til to døgn på analyserne. Vi lægger resultaterne ind på hjemmesiden hurtigst muligt, men du kan se i kortene med nedenstående link til laboratoriet, hvor resultaterne kan ses umiddelbart efter laboratoriet er færdig med dem.

Link til laboratoriet her

Ud over at analysere badevandet holder vi også øje med nogle af de åer og udløb der er på stranden, idet de nogen gange kan hjælpe med at finde kilden til en forurening. Punkterne til vores kontrolmålinger er ikke steder, hvor vi anbefaler, at man bader. De målte værdier kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med kravene til badevand.

Prøve-
dato
(2017)

Lille Vejleå

Øst for Olsbækken

Vest for Olsbækken

Streget
i udløbet

 

Coli

Ent.

Coli

Ent.

Coli

Ent.

Coli

Ent.

31/8

5700

290

160

15

61

<15

2400

270

14/8

140

77

<15

<15

330

<15

590

15

3/8

110

15

30

15

46

<15

790

77

20/7

15

15

200

730

180

140

350

350

13/7

130

46

<15

<15

<15

<15

110

<15

6/7

330

61

<15

<15

<15

<15

730

15

26/6

77

200

30

<15

77

<15

2100

670

16/6

1100

140

180

30

46

<15

6100

2100

12/6

61

30

61

46

30

15

30

<15

26/5

350

30

46

<15

15

<15

<15

<15

Prøvetagningen for 2017 er ophørt.