Greve Kommune arbejder for et godt miljø i Greve, men borgerne og virksomhederne har den vigtigste rolle.

Greve Kommune arbejder for at miljøet skal danne en god ramme om livet for borgerne i Greve.

Kommunen kan dog kun hjælpe til, så det er vigtigt at borgere og virksomheder er opmærksomme på deres ansvar og muligheder i forhold til at beskytte miljøet. Det er lige fra hvordan man omgås med olie og andre farlige kemikalier over håndtering af forurenet jord, nedbringelse af affaldsmængder til hvordan vore vandløb bliver passet.

En del opgaver varetages af KLAR Forsyning. De indsamler dagrenovation og driver genbrugspladsen, Miljøcenter Greve, på Ventrupparken 16.

Kommunen står for at udvikle og drive byens grønne områder og naturområder.