Jorden i Greve Kommune har været brugt før, og den kan være let forurenet. Men med simple forholdsregler kan du gøre risikoen meget lille.

Vi forventer, at jord i byzonen i Greve Kommune kan være lettere forurenet. Det skyldes mange års påvirkning fra trafik, industri, opvarmning m.m. Der er blevet spredt stoffer som bly, olieprodukter og tjærestoffer til jorden omkring os. Der vil dog som regel være tale om små påvirkninger, som det er relativt let at gardere sig imod.

Hvis du bor på jord, som er eller kan være let forurenet, anbefaler vi dig - og især dine børn:

 • At vaske hænder hyppigt - og altid før et måltid, og når børnene har leget udendørs.
 • At bruge forskellige sko indendørs og udendørs.
 • At entreen eller garderoben rengøres hyppigt.
 • At børnene ikke leger i entreen eller garderoben.
 • At børnenes negle holdes kortklippede.

Hvis dine børn leger på jord, som kan være lettere forurenet, anbefaler vi:

 • At børnene ikke leger på bar jord.
 • At græsplæner er tætte - efterså græs, hvis der opstår huller.
 • At undgå, at det støver fra jorden.
 • At sandkasser har fast bund, og at sandet skiftes mindst en gang om året.
 • At der er faldsand eller faldfliser under gynger og andre legeredskaber.

Hvis I dyrker haven, anbefaler vi:

 • At bar jord i bede og mellem buske dækkes med barkflis, halm eller lign.
 • At I bruger særlige handsker og fodtøj til havearbejdet.

Hvis I har hjemmedyrkede grøntsager og frugt, anbefaler vi:

 • At frugter og grøntsager vaskes og rengøres inden tilberedning eller spisning.
 • At rodfrugter skrælles inden spisning.
 • At børn ikke leger, graver eller spiser i dyrkningsarealet.
 • At jordbær og krydderurter kun dyrkes i jord, du ved er ren - brug for eksempel højbede med ren jord eller plantesække.