Hvis du ejer en olietank, er du ansvarlig for at tank og rørsystemer mv. ikke forurener og i øvrigt opfylder lovgivningens krav

Skal du afmelde en olietank?

Benyt skemaet under "download" i højre side. Du kan printe det, udfylde det og sende det til Greve Kommune, Rådhusholmen 10, 2670 Greve eller scanne dokumentet ind og sende det vedhæftet en mail til teknik@greve.dk

Hvis du ejer en olietank, er du ansvarlig for, at tanken er i god stand, så risikoen for at forurene jord og grundvand med olie holdes på et minimum. For en sikkerheds skyld er der fastsat aldersgrænser for, hvor gamle olietanke må blive. Aldersgrænserne er afhængige af, hvordan tanken er lavet, og hvad du ved om den.

For at finde aldersgrænsen for din olietank skal du kende:

  • Tankens godkendelsesnummer
  • Produktionsåret for tanken
  • Hvilke materialer tanken er lavet af
  • Hvilken rustbeskyttelse tanken har

Oplysningerne vil som regel fremgå af tankens tankattest.

Tankattest

Alle nedgravede olietanke fra 1970 eller senere og overjordiske tanke fra 1980 eller senere har en tankattest. Tankattesten bør ligge mellem ”husets papirer”. Desuden bør kommunen have fået en kopi.

Tankens mærkeskilt

Alle nedgravede olietanke fra 1970 eller senere og overjordiske tanke fra 1980 eller senere skal have et synligt mærkeskilt. Her skal de oplysninger, du har brug for, også stå – bortset fra godkendelsesnummeret, der først findes på alle overjordiske tanke fra 1999.

Tankens godkendelsesnummer består af 5 eller 6 tal, der fortæller om fabrikanten, udvendig overflade, konstruktion og indvendig overflade. Du kan se, hvad godkendelseskoderne betyder på siderne "Typegodkendelseskoder 1970 - 1999" og "Typegodkendelseskoder efter 2000", der ligger under Download til højre på siden.

Servicetilsyn med opgravning af olietanke

Greve Kommune fører gerne tilsyn med opgravning af olietanke. Dette er dog ikke et lovkrav, men en service til dig som borger/virksomhed for at sikre, at opgravningshullet er fri for olie og at olietanken er hel og ikke gennemtæret. Tilbuddet gives for at sikre borgerne ved salg af ejendommen, da der fortsat er stor fokus fra nye købere på mulig jordforurening i forbindelse med olietanke. Det kan være en stor fordel, at Greve Kommune har synet tankgraven, når ejendommen skal sælges.

Står du og skal have opgravet din olietank, er du velkommen til at kontakte Natur- og Miljøgruppen på telefon 4397 9448.

Når olietanke sløjfes er der krav om i olietankbekendtgørelsen, at det anmeldes til kommunen, som så samtidig søger for at ændre oplysningerne om tekniske anlæg og varmeforsyning i BBR.