Tænk på din nabo før du støjer, oser eller laver andet, der kan genere.

Når man bor tæt sammen i et byområde, som de fleste gør i Greve Kommune, kan det ikke undgås, at vi kommer til at genere hinanden lidt ind i mellem. Så tænk over, at din liflige musik eller plæneklipperens lystige summen måske er infernalsk larm i din nabos øre.

Snak med naboen, hvis du bliver generet. Går det ikke, kan kommunen måske hjælpe.

Omvendt er det heller ikke sikkert, at naboen ønsker at genere dig. Rigtigt mange problemer kan klares med en stille snak over hækken eller en kop kaffe.

Hvis det går i hårdknude - hvad enten det er i forhold til en privatperson eller en virksomhed - har kommunen visse muligheder for at regulere, hvis generne bliver for store. På linket til højre kan du finde et anmeldelsesskema for gener med røg, støj, lugt eller uhygiejniske forhold. som du kan sende ind til Natur og Miljø. Vi vil herefter kigge på sagen.

Vær opmærksom på, at klagesager er omfattet af princippet om offentlighed i forvaltningen, og at den du klager over, som udgangspunkt har ret til at se din klage.

Lidt om regler for støj

Miljøstyrelsen har en vejledning om støj fra virksomheder, og den danner rammen for hvordan vi administrerer. Som udgangspunkt er der ret vide rammer i normal arbejdstid - på hverdage fra 7:00 til 18:00 samt lørdag fra 7:00 til 14:00. Om natten - fra 22:00 til 7:00 - er der derimod stramme regler. Det er dog middelværdier vi taler om, så kortvarig støj kan forekomme.

Hvis særlige forhold gør det nødvendigt, kan en virksomhed få lov til at støje ekstraordinært meget. Vi vil i sådanne tilfælde normalt forlange, at berørte informeres specielt, og at der gøres store anstrengelser for at holde generne så små som muligt