Her kan du læse om, hvordan du forholder dig som borger og gerne vil hjælpe vandmiljøet

· Regnvandsristene på veje og pladser i dit område er kun til regnvand.

· Sæbevand og andet spildevand skylles ud i toilet eller håndvask.

· Maling, olie og andre kemikalier afleveres på MiljøCenter Greve, Ventrupparken 16, 2670 Greve

 

HVAD GØR JEG SOM BORGER, HVIS JEG SKAL:

1. VASKE BIL

Brug altid en vaskehal, hvor vaskevandet ledes til renseanlæg.

Vil du selv vaske bilen:

- Undgå at vaskevand kommer i regnvandsristen

- Brug miljømærket autoshampoo eller kun vand.

- Hæld overskydende sæbevand i toilet.

- Undgå brug af højtryksrenser.

2. RENSE PENSLER

- Brug altid håndvask til vandbaseret maling

- Undgå at rensevandet kommer i regnvandsristene

- Oliebaseret maling renses med brun sæbe, penselrens eller terpentin.

- Rensevand fra oliebaseret maling opsamles i egnet emballage og afleveres på genbrugspladsen.

3. FJERNE BEGRONING FRA TAGE

Begroning skal ikke behandles med renseprodukter, vand eller højtryksrenser.

- Brug kun håndkraft, børste eller kost.

- Opfej kommes i dagrenovation.

Vær opmærksom hvis dit tag er af eternit. Her skal taget gøres vådt, f.eks. med blød stråle fra en haveslange, inden forsigtig fejning med børste eller kost for at undgå spredning af de kræftfremkaldende asbestfibre. Brug maske og bring opfejet til MiljøCenter Greves asbestcontainer.

4. TØMME POOL MED KLOR

Da klor fra poolen er giftig for dyr, anbefaler vi, at du tømmer bassinet gennem dit spildevandsafløb – fjern dæksel og lad slangen gå heri.

5. HÅNDTERE ØVRIG KEMI

Rester af sprøjtemidler, myregift, gødning og lign. mærkes og afleveres på MiljøCenter Greve, Ventrupparken 16, 2670 Greve.