Greve Kommune gennemfører åstedsforretning som led i ekspropriation til regnvandsbassin på ejendommen mart.nr. 2a Tune By, Tune onsdag den 15 august kl. 11:30

Greve Kommune har truffet principiel beslutning om igangsættelse af ekspropriationsprocedure til etablering af regnvandsbassin syd for Tune ved Tinggårdsvej.

Ekspropriation foretages efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 8, jf. kapitel 10 i lov om offentlige veje.

Åstedsforretning afholdes onsdag den 15. august 2018 for følgende ejendomme: Kl. 11.30 Matr.nr. 2a Tune By, Tune

Arealfortegnelse og tilhørende ekspropriationsplaner ligger til offentligt gennemsyn hos Greve Kommune, Center for Teknik og Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve, fra den 28. juni 2018 til den 15. august 2018.

Alle ejere modtager skriftlig indkaldelse til åstedsforretningen. Øvrige parter, som har interesse heri, indkaldes ved denne annoncering.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Greve Kommune: Janne Kofod Hansen tlf. 4397 9495.