Kystbeskyttelse2020

Kontakt

Natur og Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 48
natmil@greve.dk

Her finder du afgørelser, som kan påklages.

Desuden finder du høringsmateriale, så du kan se om der er fejl eller mangler i vores oplysninger, før vi træffer afgørelsen.

Kystbeskyttelse ved Mosede Fort

Kysten ved Mosede Fort er beskyttet af to høfder. Høfderne beskytter mod akut erosion og holder på sandet, når havet og bølgerne transporterer det langs kysten. Greve Kommune, Vej og Landskab har den 16. september 2020 sendt en ansøgning om at beskytte kysten ved høfderne ved at sandfodre.

 

Greve Kommune, Miljø og Byg har ifølge kystbeskyttelseslovens § 5, sendt en høringsskrivelse vedrørende ansøgning om kystsikringen. Høringen er sendt til ejere af naboejendomme og relevante myndigheder samt som orientering af relevante organisationer.

 

Greve Kommune har i mindre omfang siden 2007 sandfordret ved høfderne ved Mosede Fort og med tiden er en del af sandet ved høfderne eroderet bort. Ved tilladelsen til etablering af høfderne i 2007 var løbende sandfodring en forudsætning for anlæggelsen af kystbeskyttelsen med høfder. Byrådet har bevilget ekstra midler til en større sandfordring ved kyststrækningen ved Mosede Fort. Kommunen planlægger i foråret 2021, at pumpe 20.000 m3 sand ind på stranden og det lave vand. Alle ejere af matrikler, hvorpå der udlægges sand, har givet Greve Kommune fuldmagt til sandfodringen.

 

Området, hvor sandet bliver placeret, er markeret med gult på kortet. Sandet vil være rent og i en kornstørrelse, der egner sig til kystbeskyttelse af området. Af kortet fremgår også matrikelnumrene.

 

Vi linker til ansøgningen et andet sted på siden.

 

Såfremt I har bemærkninger til projektet bedes de fremsendt til Greve Kommune på natmil@greve.dk senest den 4. november 2020.