Retningslinjer for rensning af trafikbelastet overfladevand i Greve Kommune.

Udledning til vandløb:

  • Udledning til vandløb skal ske med forsinkelse til naturligt baggrundsniveau på ca. 1-3 l/s afhængigt af vandløbssystemet
  • Volumenet skal dimensioneres efter retningslinjerne fra Spildevandskomiteen,
  • Der skal være sandfang og olieudskiller inden udledning til vandløb

KLAR Forsyning har bassiner og olieudskillere på de offentlige regnvandsledninger inden vandet leder ud til vandløbet for 5 eller 10 års regn hændelser. Som udgangspunkt skal der i håndteringen af regnvand benyttes robuste LAR-løsninger som f.eks.:

  • Vadier (grøfter) opbygget med særligt filterjord over et drænrør,
  • Våde bassiner, grøfter, damme med dykket udløb,
  • Tilslutning via sandfang og olieudskiller eventuelt med bypassfunktion. 

Nedsivning

Det kan også være muligt at nedsive regnvand. Dette er især tilfældet hvis det er mindre områder hvorfra regnvandet skal håndteres såsom private grunde, dette gøres typisk i faskiner. Der skal søges om tilladelse til nedsivning. Greve kommune har retningslinjer for nedsivning af regnvand til faskine. Der skal ansøges om nedsivning af regnvand i faskine, ansøgningsskema og retningslinjer kan ses i højre side.  

Læs mere

Netværket ”Vand i Byer” har lagt inspiration og retningslinjer på deres hjemmeside ”LAR i Danmark”. Her ligger Spildevandskomiteen retningslinjer for dimensionering af volumenet til LAR-løsninger og Rørcenteranvisning nr. 016 Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund.

http://www.laridanmark.dk/dimensionering-af-lar-anlaeg/31582

Københavns Kommune har fået udarbejder kataloger med inspiration til udarbejdelse af LAR-løsninger m.v. LAR – kataloget kan ses på deres hjemmeside:

http://www.kk.dk/lar