Greve Kommune har afgjort at afgørelse om ikke VVM-pligt på afgørelse om etablering af 8 A-boringer på Rendebjergvænget. Klagefristen er til 1. juni 2020. Klagevejledning kan findes i afgørelsen.