Offentliggørelse af afgørelser i natursager.

Her på siden offentliggør Greve Kommune afgørelser efter naturbeskyttelsesloven.

Dispensation fra skovbyggelinjen

Greve Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 til at opføre et friplejehjem på Frydenhøj Allé 75, 2670 Greve samt plejecenter på Lundegårdshegnet 9, 4030 Tune. Afgørelserne kan påklages. Frist senest torsdag d. 6. august 2020. Du kan se afgørelserne i højre side.

Ophævelse af strandbeskyttelseslinjen – Mosede Havn og Greve Marina

Kystdirektoratet har besluttet at imødekomme Greve Kommunes ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på/ved Mosede Havn. Greve Kommunes ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på/ved Greve Marina imødekommes delvis. Du kan læse kystdirektoratets afgørelse i højre side.

Dispensation til at oprense et § 3 beskyttet regnvandsbassin

Greve Kommune har givet KLAR Forsyning dispensation til at oprense et § 3 beskyttet regnvandsbassin. Afgørelsen kan påklages. Frist senest torsdag den 9. juli 2020. Du kan se afgørelsen i højre side.

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Greve Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 til at lægge et tangdepot ud for Mosede Fort.

Afgørelserne kan påklages. Frist senest torsdag den 9. juli 2020. Du kan se afgørelsen i højre side.