Offentliggørelse af afgørelser i natursager.

Her på siden offentliggør Greve Kommune afgørelser efter naturbeskyttelsesloven.

Dispensation til naturpleje

Greve Kommune har givet Strandparken dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at oprense vandhuller.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er forlænget til senest torsdag den 19. november 2020. Du kan se afgørelsen i højre side.

Ophævelse af strandbeskyttelseslinjen – Mosede Havn og Greve Marina

Kystdirektoratet har besluttet at imødekomme Greve Kommunes ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på/ved Mosede Havn. Greve Kommunes ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på/ved Greve Marina imødekommes delvis. Du kan læse kystdirektoratets afgørelse i højre side.