Offentliggørelse af afgørelser i natursager.

Her på siden offentliggør Greve Kommune afgørelser efter naturbeskyttelsesloven.

Ophævelse af strandbeskyttelseslinjen – Mosede Havn og Greve Marina

Kystdirektoratet har besluttet at imødekomme Greve Kommunes ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på/ved Mosede Havn. Greve Kommunes ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på/ved Greve Marina imødekommes delvis. Du kan læse kystdirektoratets afgørelse i højre side.

Dispensation til at oprense et § 3 beskyttet regnvandsbassin

Greve Kommune har givet KLAR Forsyning dispensation til at oprense et § 3 beskyttet regnvandsbassin. Afgørelsen kan påklages. Frist senest torsdag den 9. juli 2020. Du kan se afgørelsen i højre side.