I Greve Kommune er det som udgangspunkt forbudt at færdes på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb og andre vandsteder.

Der kan dog åbnes for færdsel, hvis Greve Kommune foretager åbninger med skiltning af specifikke søer. Greve kommune tilbyder ikke på nuværende tidspunkt at åbne søer til skøjteløb og færdsel.