Gudernes stræde.jpg

Kontakt

Natur og Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 48
natmil@greve.dk

Gudernes stræde en stiforbindelse fra Køge Bugt til Isefjorden, der følger oldtidslandskabet og dets kulturhistorie.

Gudernes stræde er en ca. 64 km lang vandrerute fra Køge Bugt til Vellerup Vig. Stien går gennem natur- og kulturhistoriske landskaber.

Stien er inspireret af Martin A. Hansen, der i et essay om Gudernes stræde har påvist oldtidsvejforbindelsen med en sammenhængende gudedyrkelse langs stiens forløb i landskabet.

Langs hele ruten er der opsat omkring 80 fortællepæle med korte tekster, der fortæller om naturen, kulturen og lokalhistorien undervejs.

Se ruten over Gudernes stræde på Friluftsguiden link til www.friluftsguiden.dk

Læs mere om Gudernes stræde på Gudernes stræde link til www.gudernes-straede.dk